Quy định sử dụng trang thành viên Hội Phụ sản Việt Nam

đã sửa Tháng ba 2020 trong Thông tin chung

1.  Quy định chung:

Thành viên tham gia diễn đàn phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định trong bản Nội quy diễn đàn và quy định bổ sung trong các trường hợp cần thiết (nếu có).

2.  Những điều nghiêm cấm:

a.  Tuyệt đối không trình bày, thảo luận, thông tin hay tuyên truyền các nội dung phản động, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

b.  Không sử dụng diễn đàn làm nơi đăng tải, trích dẫn thảo luận các nội dung xấu liên quan đến chính trị, tôn giáo, sắc tộc cũng như các nội dung mang tính nhạy cảm khác.

c.   Không sử dụng diễn đàn để tuyên truyền, cổ vũ cho các nội dung liên quan tới văn hóa đồi trụy, các hoạt động vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

d.  Không sử dụng diễn đàn làm nơi đăng tải các chỉ trích, tố cáo nặc danh, thiếu căn cứ.

e.   Không dùng những lời lẽ thiếu văn hóa, vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức chung. Không công kích, moi móc, nói xấu các thành viên khác một cách khiếm nhã. Không khích bác, bôi nhọ hay đụng chạm tới tư cách và danh dự của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.

g.  Không vi phạm các quy định nêu trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. Tuyệt đối tôn trọng quyền tác giả.

3.  Quy định về biệt danh (nickname), biểu tượng (avatar) và chữ ký:

a.  Nickname là tên thành viên hiển thị trong diễn đàn, thuộc quyền sở hữu của thành viên. Ban Quản Trị (BQT) có quyền quản lí nickname. BQT có thể không cấp, khóa hoặc xóa vĩnh viễn các nickname vi phạm Nội quy.

b.  Avatar và chữ ký thuộc quyền sở hữu riêng của thành viên. Biểu tượng và chữ ký phải mang nội dung văn hóa phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức chung. Khi tạo avatar và chữ ký nghiêm cấm:

·  Dẫn và đưa đường link (liên kết) tới các website độc hại, chứa những nội dung không phù hợp với mục đích, tôn chỉ và quy định của diễn đàn.

·  Tuyên truyền, quảng cáo cửa hàng, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp...

· Kích thước ảnh Avatar không quá 220x220 pixels và không được lớn hơn 80 KB.

·  Sử dụng những lời lẽ thiếu văn hóa bằng bất kỳ ngôn ngữ nào trong avatar và chữ ký.

·  Dùng avatar hoặc chữ ký với mục đích trực tiếp hay gián tiếp đưa các thông tin trái quy định lên diễn đàn.

4.  Quy định về ngôn ngữ sử dụng trên diễn đàn:

a.  Ngôn ngữ chính thức sử dụng trên diễn đàn là tiếng Việt phổ thông, có đầy đủ các dấu, đúng ngữ pháp. Các bài đăng phải tuân thủ nét văn hóa trong giao tiếp mạng, hạn chế tối đa việc sử dụng ngôn ngữ chat, không viết tắt, không được dùng các ngôn từ trái với thuần phong mỹ tục của cộng đồng như nói tục, chửi thề, tiếng lóng hoặc dùng các từ ngữ phản cảm, gây mất đoàn kết trong diễn đàn.

b.  Có thể được sử dụng ngôn ngữ khác trong avatar hoặc hồ sơ cá nhân.

c.  Khi cần dẫn chứng các ngôn ngữ khác, yêu cầu phải có bản biên dịch kèm theo, trừ trường hợp sử dụng các từ thuộc về chuyên môn hoặc được dùng phổ thông.

d.  Mã tiếng Việt sử dụng trên diễn đàn là mã Unicode 8 bit ( UTF-8 ).

5.  Quy định đăng bài và tạo lập chủ đề, tiêu đề:

a.  Bài của thành viên mới tham gia diễn đàn phải chịu chế độ kiểm duyệt của BQT.

b.  Bài của thành viên phải đăng đúng các tiểu mục quy định trong diễn đàn.

c.  Chủ đề tạo lập phải mang tính khái quát để những thành viên khác có thể tham gia trao đổi, thảo luận, không được trùng lặp với các chủ đề đã có. Tiêu đề của chủ đề tạo lập phải ngắn gọn, phản ánh chính xác nội dung của chủ đề.

d.  Không chấp nhận các tiêu đề có nội dung vô nghĩa, không phản ánh chủ đề. BQT có quyền thay đổi hoặc xóa các tiêu đề vi phạm mà không cần thông báo trước.

e.  Tiêu đề của chủ đề phải đúng ngữ pháp tiếng Việt và bắt buộc viết hoa chữ cái đầu tiên và các danh từ riêng.

f.  Không đặt các tiêu đề mang tính lăng mạ, phản cảm, gây hiểu lầm.

g.  Tránh đăng các tiêu đề trùng lặp.

6.  Hình thức xử lí vi phạm:

a.  Mọi thành viên tham gia diễn đàn đều bình đẳng như nhau trước các quy định của diễn đàn.

b.  Nếu vi phạm Nội quy diễn đàn, tùy từng trường hợp cụ thể, thành viên vi phạm phải nhận các hình thức xử lí như nhắc nhở, cảnh cáo, cảnh cáo toàn diễn đàn. Mức xử lí vi phạm là cấm truy cập diễn đàn theo thời hạn quy định hoặc đình chỉ vĩnh viễn tài khoản. Cụ thể, sau khi được BQT nhắc nhở 02 lần mà thành viên vẫn vi phạm Nội quy thì hình thức xử lí sẽ là:

·  Cấm truy cập diễn đàn trong 30 ngày với các trường hợp vi phạm ở nội dung biểu tượng, tiếng Việt không dấu hoặc bỏ dấu sai quy định, ngôn ngữ chat, từ ngữ thiếu văn hóa, xúc phạm thành viên khác, quảng cáo sai quy định, spam diễn đàn.

·  Cấm truy cập diễn đàn 60 ngày hoặc cao hơn là bị đình chỉ tài khoản vô thời hạn.

7. Quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên

a.  Quyền lợi

·  Quyền đóng góp bài và bài đóng góp phải được đăng nếu không vi phạm nội quy diễn đàn.

·  Những thông tin đăng tải trên diễn đàn đều thuộc bản quyền của tác giả và của diễn đàn. Mọi sự sử dụng hay trích dẫn đều phải đảm bảo thực hiện theo đúng Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật có liên quan của nhà nước CHXHCN Việt Nam.

·  Quyền sử dụng nguồn tài nguyên của diễn đàn cũng như tài nguyên của Hội...

·  Quyền sử dụng miễn phí những tài nguyên được đưa lên, hoặc tham gia đóng góp cho nguồn tài nguyên trên diễn đàn.

·  Quyền tham gia góp ý, kiến nghị xây dựng diễn đàn, có quyền khiếu nại về các thành viên khác, cũng như về BQT với những xử lí sai quy định hoặc quá mức cần thiết.

·  Quyền chất vấn về cách quản lí của Ban quản trị diễn đàn.

b.  Nghĩa vụ và trách nhiệm

·  Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của nội quy diễn đàn.

·  Gìn giữ và phát huy tinh thần đoàn kết, đóng góp và chia sẻ theo đúng quy định.

·  Xây dựng, bảo vệ uy tín của diễn đàn Hội Phụ Sản Việt Nam ở mọi lúc, mọi nơi.

8.  Đối tượng thực hiện Nội quy Diễn Đàn: Ban Quản Trị diễn đàn, thành viên viên diễn đàn và các cá nhân, tổ chức tham gia diễn đàn có trách nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện các quy định trong bản Nội quy này. 

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.